De gunfactor

geplaatst in: Tips voor aanbestedingen | 0

De gunfactor bij aanbestedingen

De gunfactor is in het menselijk verkeer iets ongrijpbaars bijna, maar we weten allemaal wel wat er mee wordt bedoeld. We zeggen: een aanbesteding winnen. Maar het heet officieel: de opdracht wordt gegund. De gunfactor bij aanbestedingen is doorslaggevend.

Wie heeft naast de economisch meest voordelige inschrijving ook nog eens de hoogste gunfactor? Dat is moeilijk te meten, want heeft te maken met relaties, je al dan niet goede ‘naam’, wat je zonder meteen te factureren extra doet, hoe betrokken je bij de klant bent, wat voor fijne mensen er bij je werken die loyaal zijn, en wat je écht aan maatschappelijk ondernemen in de regio doet. Hoe sympathiek kom je over, hoe goed ben je voor je personeel, dragen die dat ook uit? Allemaal zaken die meespelen in de beoordeling, al dan niet heel expliciet.

Wat kan die positief beïnvloeden. Daar zoek ik naar bij het schrijven van een aanbestedingstekst.

Die staat vaak tussen de regels door geschreven. Liever nog vertaal ik het in harde cijfers. Bijvoorbeeld het verloop van personeel. Is dat heel laag? Dan zegt dat wat over goed werkgeverschap. Het imago van jouw bedrijf bepaalt mede de gunfactor.