U kunt het hele stuk doorlezen, maar dit is het belangrijkste:
Ik ga ALTIJD vertrouwelijk om met gegevens en stukken van mijn opdrachtgevers.
Ik geef anderen nooit inzage in uw teksten. Daar kunt u van op aan.

De  privacyverklaring:

Tekstbureau Mario Verhoeven kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tekstbureau Mario Verhoeven, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tekstbureau Mario Verhoeven verstrekt. Tekstbureau Mario Verhoeven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM TEKSTBUREAU MARIO VERHOEVEN GEGEVENS NODIG HEEFT
Tekstbureau Mario Verhoeven verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Tekstbureau Mario Verhoeven uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tekstbureau Mario Verhoeven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Tekstbureau Mario Verhoeven analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Tekstbureau Mario Verhoeven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG TEKSTBUREAU MARIO VERHOEVEN GEGEVENS BEWAART
Tekstbureau Mario Verhoeven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Tekstbureau Mario Verhoeven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Tekstbureau Mario Verhoeven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tekstbureau Mario Verhoeven gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Tekstbureau Mario Verhoeven maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Tekstbureau Mario Verhoeven te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tekstbureau Mario Verhoeven heeft hier geen invloed op. Tekstbureau Mario Verhoeven heeft Google geen toestemming gegeven om via Tekstbureau Mario Verhoeven verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

BEVEILIGEN
Tekstbureau Mario Verhoeven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tekstbureau Mario Verhoeven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tekstbureau Mario Verhoeven verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tekstbureau Mario Verhoeven op via info@marioverhoeven.nl.