Tendercheck: voor hogere scores van uw aanbestedingsteksten

De aanbestedingsteksten zijn geschreven, maar u weet dat er altijd ruimte is voor verbetering. U wilt de scoringskans verhogen met een kritische, deskundige en opbouwende blik van een deskundige, betrokken tekstschrijver. Laat een frisse wind door uw tenderteksten waaien.

De Tendercheck is ideaal wanneer u:

 • Een beetje uitgekeken bent op uw antwoorden op de kwaliteitsvragen
 • Meer opdrachten wilt binnenhalen met aanbestedingen
 • Een frisse, deskundige en kritische blik wilt op uw aanbestedings- of tenderteksten
 • Niet helemaal zeker bent van uw stijl, spelling, grammatica of inhoudelijke argumentatie
 • Goede verbetersuggesties van een professionele tekstschrijver & eindredacteur wilt
 • Tijd of personeel te kort komt en wel wilt inschrijven zonder al te veel kosten

Ik geloof in de kracht van concreet, duidelijk en transparant en ben wars van gebakken lucht en bla-bla. Wie leest er nou niet liever een lekker lopende tekst in plaats van taaie kost. Zeker degenen die alle inschrijvingen moeten lezen zijn er blij mee. Maar: Easy reading is hard writing. Daarom gunt u zichzelf concrete, professionele ondersteuning.

Wat doe ik in de Tendercheck?

 • Ik lees de belangrijkste aanbestedingsstukken en vat de wensen en behoeften van de opdrachtgever samen
 • Bij onduidelijkheden in het bestek stel ik vragen om in te dienen bij de aanbestedende partij (daarom tijdig beginnen, zodat dat nog kan!)
 • Ik check uw aanbestedingsteksten op inhoudelijke kwaliteit, klantgerichtheid, stijl, spelling en grammatica
 • Ik lever inhoudelijke verbetersuggesties en maak het SMART
 • Binnen de met u afgesproken tijd krijgt u de geredigeerde teksten terug, met desgewenst een mondelinge toelichting
 • Ik check de definitieve versie nogmaals voor indiening

Kosten: vul het onderstaand formulier in en ik bel u om een vrijblijvende kostenopgave te maken op basis van de aanbestedingsleidraad en uw input.

Mail me vrijblijvend

Dan bel ik u om even telefonisch te kijken of het klikt en daarna eventueel de afspraken te maken.