Wat is een aanbesteding of tender?

geplaatst in: Tips voor aanbestedingen | 0

Deze vraag krijg ik best vaak…

Wat is een aanbesteding of tender eigenlijk?

Het gaat om grote meerjarige opdrachten van overheids- of publieke organisaties. Ook organisaties die (grotendeels) gesubsidieerd worden kunnen onder de aanbestedingsverplichting vallen. Het is verplicht wanneer het geraamde bedrag van de opdracht groter is dan het ‘drempelbedrag’. Die drempelbedragen staan hieronder.

Met andere woorden: is een overheidsopdracht voor een ‘dienst’ zoals beveiliging evenveel of meer waard dan bijvoorbeeld 139.000,- per jaar, dan moet die organisatie (gemeente, overheid, waterschap etc.) aanbesteden. Voluit: Europees aanbesteden, want het geldt voor alle Europese bedrijven. Oftewel: de inschrijving openstellen voor iedereen (die aan allerlei eisen moet voldoen, dat wel).

Wat moet er aanbesteed worden?

Overheidsopdrachten boven bepaalde bedragen dus. Het kan gaan om werken, zoals bruggen of een ict-netwerk bouwen, diensten (van schoonmaak tot jeugdwerk) of leveringen (spullen dus, variërend van sanitaire producten tot complete kantoorinrichtingen).

Tender is het Engelse woord voor aanbesteding dat ook veel wordt gebruikt in Nederland.

De Europese Commissie heeft het voor het zeggen wat de drempelbedragen zijn.

Op het Expertisecentrum Aanbesteden Pianooo staan de actuele richtlijnen, zoals de drempelbedragen:

Op Tenderned, Negometrix en de aanbestedingskalender.nl staan de actuele aanbestedingen. Niets let u om daar gewoon eens op te gaan klikken en te kijken waar vraag naar is en wat het inhoudt.

Wel of niet meedoen?

Hebt u een MKB- of middelgroot bedrijf en denkt u erover om mee te doen met een aanbesteding? Bel me gerust voor een vrijblijvend gesprek: 06 174 1 4711.

Drempelbedragen Europees Aanbesteden

Wanneer de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer is dan het Europese drempelbedrag, moet u Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt deze bedragen elke 2 jaar vast. Per 1 januari 2020 zijn de Europese Commissie drempelbedragen verlaagd.

De drempelbedragen voor werken en leveringen/diensten verschillen per richtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. Deze bedragen zijn exclusief btw.

De drempelbedragen voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018 en 2019.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

De verordening 2019/1827 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU bepaalt voor:

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid
  139.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  750.000,-
 • Prijsvragen voor centrale overheid
  139.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
  5.350.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken
  214.000,-

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

De verordening 2019/1828 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU bepaalt voor:

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken
  5.350.000,-
 • Dienstenconcessies
  5.350.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

De verordening 2019/1829 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU bepaalt voor:

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten
  428.000,-
 • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  1.000.000,-

Er zijn ook nog richtlijnen voor Defensie-opdrachten. Ga naar www.pianoo.nl voor alle informatie.

Voor hulp bij aanbesteden en het schrijven van de teksten sta ik klaar